Skollim - Barnlim

Skollim är det giftfria alternativet för barn som dock oftast inte limmar riktigt lika bra som "vuxenlim". Skollim används til slime och den absoluta favoriten hittar du här: Skollim - Vattenlösligt - 950 ml  

Produkter