Diamond Dotz

   

Diamond Dotz är ett fantastiskt nytt hantverk där härliga mönster skapas med små diamant-liknande facetter. Processen att plocka upp de små diamanterna, och placera dem på diagrammet är enkel, avslappnande och snabb, vilket gör det möjligt att färdigställa även stora storlekar på några dagar. Tekniken påminner om att brodera, och är anmärkningsvärt enkel att behärska och ger hantverkare på alla färdighetsnivåer möjlighet att snabbt gå vidare till mer utmanande projekt.

Produkter