Chameleon Pen Nibs


Spetsarna, (nibs) är väldigt lätta att byta. Det finns två spetsar på pennan; en bullet nib, som är fast och rundad likt en tuschpenna, medan den mjuka spetsen brush nib är mer följsam, likt en pensel. Det finns också en spets inne i mix-kammaren, och alla tre spetsar byts lätt med den specialdesignade pincetten.

Produkter