Limstift

Limstift snarare lägger sig ovanpå det man limmar än träcker igenom som ett flytande lim gör. En fördel är att man kan limma porösare och tunna material utan att limmet syns igenom. Limstift droppar inte och ett trekantigt limstift ger precision.

Produkter