Paverpol Skulpturlim & Tillbehör

Paverpol är ett A-märkt skulpturlim, som kan användas till många olika skulpturarbeten och formgivningar. Paverpol är fantastiskt att arbeta med och det är enkelt att få ett vackert resultat.

Produkter