Övriga Special Färger

Betongpasta

Detta är en effekt färg där du får betongutseende men inte tyngden av betong. Kanske du vill ha en betonglåda eller kruka till dina blommor. då målar du en plastkruka med betongfärg. Påförs med svamp. Kit med svamp och beskrivning.

Magnetfärg

Färg som innehåller järnfilspån så du bör skaka den rejält så att spånen fördelar sig jämnt. Kräver två - tre strykningar för att täcka. Svart färg. 1-2 m2

Effektfärger i grått och svart

Betongfärgen är kletig och sätts på med svamp.Bör slipas efter målning.

Magnetfärgen kräver ochså slipning mellan lagren och efteråt. Den rollas bäst på om det är stor yta. Kräver minst två strykningar. 

Produkter