Album 12” x 12” - Postbound

12”x 12” = 30,5 x 30,5 cm

Tänk på att innehållet i filmen inte stämmer exakt med alla tillverkare. Dock visar filmen en mycket bra grundläggande förklaring till Post Bound album.

Produkter