Album Scrapbooking - 8” x 8”

8” x 8” = 20,3 x 20,3 cm

Tänk på att innehållet i filmen inte stämmer exakt med alla tillverkare. Dock visar filmen en mycket bra grundläggande förklaring till Post Bound album.

Produkter