Album 12" x 12" - D-Ring

12”x 12” = 30,5 x 30,5 cm

Filmen visar hur ett D-ring album är uppbyggt och fungerar. Efter 2 minuter och 50 sekunder in i filmen slutar den relevanta informationen om D-ring album. Därefter beskrivs äldre albumsorter.

Produkter